Şiddet ve Saldırganlık

şiddet ve saldırganlık

Bunlar tamamen iğrenç bulduğunuz yaralanma ve ölümle ilgili imgeler veya düşünceler olabilir; önem verdiğiniz insanlara fiziksel ya da sözlü saldırı, kendine zarar verme konusunda karşı konulması güç dürtüler. Örneğin arabayı bir ağaca sürmek yada birden bire öfkeyle birlikte iyi giden bir ilişkiyi bitirmek gibi. Bu tip obsesyonlara sahip kişiler böyle eylemleri düşünmekten bile korkmakta ve endişelerini azaltmak için ya da obsesyonu aklından uzaklaştırmak için zihinsel ritüeller gerçekleştirirler. Ayrıca obsesyonlarla başa çıkmak için, şiddet içeren düşüncelerinizi başkalarına anlatmak ve obsesyonların sadece birer düşünce olduğuna; gerçekte kendilerinin tehlikeli, kötü ya da önyargılı bir şey olduğu anlamına gelmediğine dair güvence aramak da dahil olmak üzere çeşitli üstü kapalı stratejiler kullanmaktadırlar.

Bu tür şiddetle ilgili düşünceler ve imgeler genellikle bıçaklar, çekiçler, silahlar veya beyzbol sopası gibi potansiyel silahların görülmesi ile tetikleyebilir. Ayrıca kontrolü kaybetmek ve kazara düşüncelerinin etkisiyle hareket etmek konusunda oldukça endişe duymaktadırlar.  Korkuları ile baş etmede kullandıkları yöntem, tetikleyici olarak bildikleri faaliyetlerden ya da durumlardan kaçınma şeklindedir. Örneğin, potansiyel silahlardan veya şiddetin  mağduru olabilecek sevdiklerinizden, bebeklerden, şiddetle bağlantılı kelime ve faaliyetlerden uzak durmaya çalışmak gibi.  Bunlara ek olarak bazı kişiler kaçınma kalıplarını son derece kişiselleştirebilir. Mesela kişi alkollü içeceklerin şiddet konusundaki düşünceleriyle hareket etmesine neden olacak kadar kontrolünü azaltacağına inanarak alkollü içeceklerden uzak durabilir.

Şiddet ve saldırganlık obsesyonuna sahip bireyler aşağıdaki konularla ilgili istenmeyen düşünceler, imgeler ve yoğun korkular duyarlar;

  • İncitmek istemediğiniz insanlara ya da hayvanlara zarar vermek  
  • Şiddet imgeleri ve düşünceleri 
  • Şiddetle ilişkili kelimeler 
  • İstemediğiniz halde kendinize zarar verme 
  • Müstehcenlik, ırkçı söylemler, hakaret ve küfür sözcükleri  
  • İstenmeyen, saldırgan dürtülerle hareket etme düşüncesi

Örnek Durum

Obsesyon: Sevdiği bir kişiye zarar vermek 

Tetikleyiciler/Uyarıcılar: Ayni odada yalnız kalmak, Etrafta bıçak  gibi potansiyel silah görmek  

Korkulan sonuçlar: Çıldıracağım bebeğimi boğacağım yada uykusunda esimi öldüreceğim 

Kaçınma: Ayrı odada uyuma , bıçakları kilit altında tutma 

Ritüeller: Bu konuda onu engellemek için Tanrı’ya dua etme