Bahçeşehir Psikoloji, 2014 yılında bireylerin psikolojik sağlığını koruma sürecinde psikolojinin temel bilimsel ilkeleri, psikoterapi yöntemleri ve psikolojik danışma süreçlerini temel alarak çocuk ve ergen danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, grup danışmanlığı, anne babalara yönelik danışmanlık ve kurumsal danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere farklı uzmanlık alanlarında profesyonelleşmiş kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimizde psikoterapi ve danışmanlığın yanı sıra kurumlara ve bireylere yönelik çeşitli eğitimler ve seminerler gerçekleştirilmektedir. Tamamı ‘psikoloji’ mezunu bireylerden oluşan, alanlarında uzmanlaşmış kadromuz, geniş bir yelpazede çözüm önerileri üretebilmek adına kendi eğitim ve gelişimlerine durmaksızın devam etmektedir. Tüm uzmanlarımız aynı ortak değerler ve etik çerçeveler doğrultusunda hizmet vermektedir.

Etik İlkelerimiz

Gizlilik

Terapi sürecinde ‘gizlilik’ bağlı olduğumuz en temel ilkedir. Danışan ile ilgili hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Terapide konuşulan konular danışan ile psikolog arasında gizli kalır. Kişinin izni olmadan birinci dereceden yakınları ile dahi paylaşılmaz. Gizlilik ilkesinin bozulduğu birkaç istisnai durum vardır. Danışanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verebilecek istismar, intihar riski durumlarında, danışanın ya da yakınlarının zarar görmesi ve üçüncü kişilerin herhangi bir hayati tehlike durumunda, mahkemenin herhangi bir konuda tanıklık yapmasını istemesi halinde bu bilgiler paylaşılabilir.

Yetkinlik / Yeterlilik

Merkezimizde bulunan uzmanlar Türkiye’deki önemli üniversitelerin “Psikoloji” bölümlerinden mezun olmuş ve uzmanlıklarını tamamlamışlardır. Kendi terapi yaklaşımlarına ve uzmanlık alanlarına ilişkin bilimsel temelli eğitimleri alarak yeterliliklerini arttırmışlardır. Klinik çalışmalarının yanı sıra bazı uzmanlarımız üniversitelerin ilgili bölümlerinde dersler vererek öğretim görevlisi olarak çalışmış ve akademik tecrübeye sahip olmuşlardır.

Yararlı olmak ve zarar vermemek

Uzmanlarımız psikoloji bilgilerini ve kullandıkları terapi yöntemlerini danışanlarının psikolojik sağlığı ve gelişimleri için en yüksek yararı gözeterek planlamaktadırlar. Danışanların en yüksek yararı almaları amaçlanarak bazı durumlarda (uzmanlık alanları danışanın sorununa uygun olmadığında, farklı bir uzmanlık alanından destek alınması gerekli görüldüğünde, terapi desteğinden önce psikofarmakolojik desteğin alınması elzem görüldüğünde vb.) farklı uzmanlara ya da merkezlere yönlendirmeler yapılmaktadır.

İnsan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama

Uzmanlarımız terapi çalışmalarını insan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama ilkelerini esas alarak sürdürmektedirler. Terapistlerimiz danışanın yaşı, cinsiyeti, etnik kimliği, dini, mezhebi, sosyoekonomik seviyesi, cinsel kimliği, cinsel yönelimi ve engeline ilişkin herhangi bir ayrımcı bakış açısına sahip olmamayı temel alırlar

Verdiğimiz Hizmetler

    WordPress › Hata