Şiddet Döngüsü

siddet-dongusu-1536x1085 (2)

Şiddetin kontrol edilmesi için gerekli olan öncelik onun döngüsüne hakim olmaktır. Bu anlamda kişilerin şiddet uyguladıkları dönemde içinden geçtikleri üç aşamadan bahsedilebilir.  

  • Yükselme Aşaması: İlk aşama yükselme aşamasıdır. Kişi bu aşamada öfkelendiğini yavaş yavaş hissetmektedir. Bazı fiziksel, davranışsal, düşünsel ya da bilişsel ipuçları kişinin öfkelendiğini açıkça göstermektedir. Kişinin öfke kontrolü sağlayabilmesi için bu ipuçlarının farkında olması önem taşımaktadır. Bazen kişilerin özellikle hassas olduğu geçmiş hayatlarından deneyimlerin tetiklendiği durumlar öfkeyi oluşturur. Diğer zamanlarda ise o anki duruma özgü dış kaynaklar veya kişinin kendi düşünceleri öfkeyi tetikler.  
  • Patlama Fazı: Eğer bu yükselme aşaması devam ederse kişi patlama aşamasına ilerleyecektir. Bu aşamanın karakterize özelliği ise fiziksel veya sözel şiddet ile ifade edilen yoğun bir öfke karşısında kişinin kontrolü kaybetmesidir. Bu patlama aşaması eninde sonunda kişide negatif sonuçlar doğurur.  
  • Patlama – Sonrası: Bu aşamada kişi patlama sırasında sergilediği davranışların sonuçlarıyla karşılaşmaktadır. Sonuçlar kimi zaman hapse girmek, işi kaybetmek, sevilen bir kişiyi kaybetmek kadar ağır olabilir. Çoğunlukla da kişi bu aşamada utanç, suçluluk hisleriyle mücadele etmektedir.