Yaygın Kaygı Bozukluğunda Semptom Sıklığı

Yaygın Kaygı Bozukluğunda Semptom Sıklığı

Anksiyete bozukluklarındaki semptomlar bilişsel, duygusal ve davranışsal sistemlerin aşırı aktive olması ile karakterizedir. Yaygın kaygı bozukluğuna sahip kişilerde yapılmış araştırmalarda ortak olan semptomların görülme sıklıkları aşağıda bilişsel ve davranışsal olanlar bir tabloda, duygusal ve somatik olanlar da diğer tabloda olacak şekilde iki tablo halinde gösterilmiştir: 

Bilişsel Ve Davranışsal Semptomların Görülme Sıklığı

Semptom                                                                         Sıklık %
Odaklanmada Güçlük 86.2
Kontrolü Yitirme Korkusu 75.9
Reddedilme Korkusu 72.4
Düşünmeyi Kontrol Edememe 72.4
Kafa Karışıklığı 69.0
Zihin Bulanıklığı 65.5
Önemli Şeyleri Hatırlayamama 55.2
Bağlantısız Veya Bozuk Cümleler 44.8
Konuşurken Tıkanıp Kalma 44.8
Saldırıya Uğrama Korkusu 34.5
Ölüm Korkusu 34.5
Ellerde Titreme 31.0
Vücudun Yana Kayması 31.0
Vücudun Sallanıp Durması 27.0
Kekeleme 24.1

 

 

Duygusal Ve Somatik Semptomların Görülme Sıklığı

Semptom                                                                          Sıklık %
Gevşeyememe 96.6
Gerginlik 86.2
Korkma 79.3
Sinirlilik 72.4
Titreme 62.1
Bütün Vücuda Yayılan Halsizlik 58.6
Ellerde Titreme 51.7
Dehşet Hali 51.7
Hızlı Kalp Ritmi 48.3
Yüzde Kızarma 48.3
Sallanma 44.3
Bütün Vücutta Terleme 37.9
Hızlı Nefes Alıp Verme 34.5
Tuvalete Çıkma İsteği 34.5
Bulantı 31.0
İshal 31.0
Baygınlık Veya Sersemlik Hissi 27.6
Solgun Yüz 24.1
Boğulma Hissi 13.8
Bayılma 3.4

 

Kaynak

Beck, A., T., & Emery, G., (2015). Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler. İstanbul: Litera Yayıncılık