Yaygın Kaygı Bozukluğu Ayırıcı Tanı

yaygın kaygı bozukluğu ayrıcı tanı

Yaygın kaygı bozukluğunda temel semptom kişinin sürekli bir endişe hali içerisinde bulunmasıdır. Bu durum bazı diğer ruhsal ve fizyolojik rahatsızlıklar ile benzerlik gösterir. Doğru tanının konulabilmesi adına aradaki ayrımın net bir şekilde yapılması önem taşımaktadır.  

Yaygın Kaygı Bozukluğu Diğer Rahatsızlıklardan Nasıl Ayırt Edilir? 

Depresyon

  • Ajite depresif durumdaki bir kişinin klinik durumu kaygı bozukluğuna çok benzer. Bu sebeple de tanıları sık sık karıştırılır. Depresif hastalar kaygılı olabilirler ancak bu kaygının yanında umutsuzluk, melankoli, çökkünlük de sıklıkla yaşarlar.  
  • Aynı zamanda depresif ve yaygın kaygı bozukluğuna sahip kişilerde yorgunluk farklı seyreder. Depresif kişiler her an bitik, ağırlaşmış ve kronik olarak halsiz hissederler. Ancak yaygın kaygı bozukluğu olan kişilerde bu his, düşünülen bir tehdide karşı gelişir, her dakika görülmez 
  • Ağlama krizleri depresyonda yaygınken, ykb’de görülmez.  

Panik Bozukluk

  • Panik bozuklukta da kişiler ileriye yönelik endişe taşırlar. Ancak bu kişilerde panik atageçtikten sonra anksiyete biter.  
  • Panik ataklar yaygın kaygı bozukluğunda görülmez. 
  • Panik, otonom uyarı olarak, muhtemelen sempatik sinir sisteminin bir parçası olarak oluşur. Yaygın kaygı bozukluğundan sorumlu sistem ise sempatik sinir sistemi değildir.  
  • Panik bozukluk artmış kalp atışı, göz bebeklerinde büyüme, terleme ile kendini gösterir. Yaygın kaygı bozukluğu ise kaslarda gerginlik, uyku bozuklukları, sinirlilik ve alınganlık ile karakterizedir. 

Diğer Hastalıklar

  • Özgün fobiler, sosyal fobi ve obsesif kompulsif bozuklukta da kaygı görülür ancak buralarda semptomlar kişinin tetikleyici durumuna bağlı olarak değişim gösterir. Ancak bu şekilde net ve belirgin bir neden sonuç ilişkisi yaygın kaygı bozukluğunda yoktur.  
  • Bazı medikal hastalıklar da kronik endişe hali yaratır ancak burada işaretler ve semptomlar duruma spesifik ortaya çıkar ve hastalığın tedavisi ile ortadan kalkar (örneğin; şeker hastalığı, tiroid bozuklukları). 
  • Alkol ve madde kullanımında da yoksunluk sendromu yaygın kaygı bozukluğuna benzer ancak bu durumlarda semptomlar saatler içerisinde bir dalgalanma gösterir. Net ve sabit değillerdir.