Wisc 4 Testi Nedir? Kimlere Uygulanır?

WİSC 4 Testi Nedir?

Çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeye yarayan bir testtir. 1970’ten itibaren uygulanmakta olan WISC-R zekâ testinin geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. Wisc-r testinin günümüz koşullarına, günümüz çocuk ve gençlerinin bilişsel kapasitesine hitaben revize edilmiş ve modernleştirilmiş yeni versiyonudur. Teknoloji ve eğitimdeki değişimler ve gelişimlerle birlikte, çocukların da zihinsel algı ve yapıları değişmiştir ve geçmişte uygulanan zekâ testlerinin etkinliği azalmıştır. Wisc 4 testi bu değişimleri dikkate alarak revize edilmiş en güncel ve güvenilir sonuçları veren testtir.

Wisc 4 Testi Kimlere Uygulanır? Hangi Yaş Gruplarında ve Hangi Durumlarda Kullanılır?

6 yaş ile 16 yaş 11 ay yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Birbirinden farklı 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşur. Testteki 10 temel alt test, uygulama sırasında tüm çocuklar tarafından çözülür. Uygulayıcının gerekli gördüğü durumlarda, çocuğa ve çocuğun yönelimine göre 5 yedek alt testten birkaçı da çözülebilir.

Bir çocuğa testin uygulanması için testin bir psikolog, psikiyatrist, rehber öğretmen ya da ilgili bir kurum tarafından istenmiş olması gerekmektedir. Testi uygulamadan önce çocuğun / gencin test uygulamasına ihtiyacı olup olmadığı uzman tarafından değerlendirilmeli ve test uygulamasına ona göre karar verilmelidir.

Testin sonucunda amaç çocuğun zeka puanına ulaşmaktan ziyade, çocuğun bilişsel ve sosyal açıdan güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek ve zayıf yönlerini uygun  eğitim yöntemleri ile desteklemektir.

Wisc 4  testini kimler uygular?

Sadece Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen eğitimi ile verilen Uygulama Sertifikasına sahip psikologlar tarafından uygulanabilir. Türk Psikologlar Derneği dışında başka kişilerden ya da kurumlardan alınan eğitimin herhangi bir geçerliliği yoktur.

Wisc 4  testi ne kadar sürer? 

Yaklaşık 1,5 – 2 saat sürmektedir. Test esnasında çocuğun rahat ve konforlu hissetmesi için zamanda esneme yapılabilir. Test uygulaması sırasında bazı çocukların daha fazla zamana ihtiyaçları olabilir ya da test  sırasında çocuk sıkılabilir, performans kaygısı yaşayabilir ve devam etmek istemeyebilir. Bu tür durumlar yaşandığında da öncelikle çocuğa bu fiziksel ve duygusal duruma yardımcı olmak gerekmektedir.

Wisc 4 Testi Hangi Bölümlerden Oluşur?

Değerlendirilen bilişsel alanlar:

  • Sözel bilgi testi
  • Sözel ifade testi
  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon
  • Sosyal bilgi testi
  • Kısa süreli işitsel bellek testi
  • Dikkat
  • Konsantrasyon testi
  • Zihinsel işlemleme hızı testi
  • Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri testi bulunur.

Merkezimizde uygulanan diğer testleri görmek için tıklayın.