Terapide Sınır Koymak

terapide sınır koymak

Sınır koymak terapi ilişkisinin en önemli ve gerekli parçalarından biridir. Bu sınırlar profesyonel ve kişiler alanları korumak için belirlenmelidir, hem terapist hem de danışanın güvenliği açısından gereklidir. Terapi ortamı kişisel bilgilerin çokça paylaşıldığı bir ortam olduğundan duygusal bağlar kurma ihtimalini de her zaman barındırmaktadır. Bu riski göz önünde bulundurarak terapide sınırlar konusunda ekstra dikkatli olmak gerekmektedir.

Sınır Aşımları & Sınır İhlalleri

Sınır Aşımı, bir amaç doğrultusunda daha önceden belirlenmiş sınıfları daha sonrasında geri dönmek üzere zorlamayı içerir. Sınıf aşımı genellikle daha küçük konularda olur ve hatta bazı durumlarda terapötik bile olabilir. Sınır aşımlarının sınır ihlali durumuna gelmesi danışana zarar vermesi durumunda gerçekleşir. Bu durumlarda ne zaman zararın geleceği kesin olarak belli olmaz.

Sınır Aşımı Örnekleri

 • Seanslar arasında telefon konuşmaları gerçekleştirmek (intihar gibi aciliyeti olan bir durum söz konusuysa terapi anlaşmasında bu yer alır)
 • Özel bedava seanslar gerçekleştirmek
 • Küçük hediyeler almak ya da vermek
 • Aciliyeti olmayan durumlarda terapi odası dışında görüşmek
 • Terapistin kendisiyle ilgili çok fazla kişisel bilgiyi açıklaması
 • Daha önceden belirlenmiş terapi zamanın aşılmasına müsaade etmek

Sınır İhlalleri

Sınır ihlallerinde tanımlayıcı durum terapist-danışan ilişkisine zarar vermesi ve terapötik ilişkinin profesyonel sınırlarının dışına çıkmasıdır. En belirgin sınır ihlalleri, danışan ile terapi dışında karşılıklı bir ilişki geliştirmektir ( romantik, ekonomik, cinsel). Bu gibi durumların yaşanmaması adına terapistin görevi kendi kişisel kimliği ve profesyonel kimliğinin ikisinin de farkında olmak ve bunları birbirlerinden ayrı tutabilmektir.

Sınır İhlalleri Neden Olur?

 • Kimi zaman çevresel faktörler kişisel ve terapist kimliklerini ayırmayı güç kılabilir.
 • Her terapist için daha önce zorlayıcı danışan denemeleri olmuştur, terapistin kişiliği de bunlarda belirleyici faktör olmaktadır. Bu anlamda zorlayıcı danışanlar ile sınır aşımı daha kolay olabilir.
 • Dokunmanın çok fazla kullanılması sınır ihlaline yol açabilen bir risk faktörü konumundadır.
 • Terapistin sınır koymasının zor olması başka bir risk faktörüdür.
 • Terapistin kendini çok fazla açması ve kişisel hayatına dair danışana çok bilgi vermesi, aralarında herhangi bir ikili ilişki gelişme olasılığını arttırır.
 • Terapistin ailevi veya duygusal sorunlar yaşaması danışana daha yakın davranmasına neden olabilir.
 • Terapistin memnun edilme ve hayran olunmaya dair yaşadığı yoğun ihtiyaç, danışanla ilişkisini arttırmasını sağlayabilir.

Sınır İhlallerinin Danışan İçin Sonuçları

Sınır ihlalleri danışanlar üzerinde oldukça negatif, yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Terapisti ile herhangi bir anlamda ikili ilişki yaşayan danışanlarda aşağıdakilerin görülme ihtimali fazladır:

 • Depresyon
 • Duygusal kötüye kullanılmışlık hissiyatı
 • Bilişsel algıda çarpıtmalar
 • Utanç, korku
 • Pişmanlık ve kendini suçlama
 • Kendine zarar verme davranışları
 • Kimlik karmaşası
 • Otorite figürlerine zarar verme isteği
 • Diğer kişilerden izole olma ve boşluk duyma

Sınır İhlalinin Terapist İçin Sonuçları

Sınır ihlalinin danışan için olan son derece yıkıcı ve zarar verici sonuçlarının yanı sıra terapistler için de birçok yıkıcı etkisi bulunmaktadır. Aşağıdakiler danışanları ile herhangi bir tür ikili ilişkiye giren terapistlerin yaşayacağı muhtemel problemlerden bazılarıdır:

 • Aile ve sevilen kişilerle daha az kişisel zaman geçirme
 • İşine duyduğu tatminde azalma
 • Tükenmişlik sendromu
 • Hayal kırıklığı
 • İş kaybı
 • Meslektaş kaybı
 • Özel yaşamdaki sevilen kişilerin kaybı
 • Lisans kaybı

Peki Nasıl Korunulabilir?

Öncelikle;

 1. Bu konularda hem terapist hem de danışanlar için psikoeğitim vermek önemlidir.
 2. Terapistin kendinin farkında olması ve sürekli olarak düşünce / duygu düzenlemesine gitmesi gerekmektedir.
 3. Terapistin herhangi bir sınır ihlali ihtimali olduğunda meslektaşlarına danışması önleyici bir faktör olabilir.
 4. Terapistin “Bu durumda danışanın ihtiyaçları ve istekleri mi karşılanıyor yoksa benimkiler mi?” diye düşünmesi birçok sınır ihlalinin gerçekleşmesini önleyecektir.

 

Kaynak

http://ce4less.com/CourseDescription.aspx?testNumber=E052