Şizoaffektif Bozukluk

sizoaffektif-bozukluk

Şizoaffektif bozukluk, kişinin düşüncelerini, ruh halini ve davranışını etkileyen zihinsel bir hastalıktır. Kesitsel olarak affektif belirtileri şizofreniye benzeyen bu klinik tablo uzunlamasına değerlendirildiğinde duygudurum bozukluklarına daha yakındır.

Aralıksız bir hastalık dönemi sırasında bazen şizofreni için A kriterini karşılayan semptomlarla eş zamanlı ya bir majör depresif dönem, bir manik dönem ya da karma dönem olur. Bununla birlikte hastalık döneminde belirgin duygudurum semptomlarının olmadığı en az 2 hafta boyunca sanrılar ya da varsanıların olması tanı için gereklidir. 

Sıklıkla görülen semptomlar:

 • Manic semptomlar

 

 • Aşırı aktif, enerjik ya da huzursuz hissetmek
 • Çok hızlı bir şekilde konuşmak, bir fikirden diğerine atlamak veya düşünce uçuşmasına sahip olmak
 • Kolayca dikkat dağınıklığı yaşamak ya da bir konuya odaklanmak için mücadele etmek
 • Uykuya ihtiyacın azalması
 • Saldırgan ve tartışması olmak

 

 • Depresif semptomlar

 

 • Düşük ruh hali
 • Daha az enerji ve yorgunluk hissi
 • Olumsuz veya umutsuz olma
 • Normalde yapmaktan hoşlandığı şeylerle daha az ilgili olma
 • Konsantre olamama, hatırlama veya karar vermede zorluk
 • Kiloda artış veya azalma
 • Uykuda artış veya azalma
 • Ölüm ve intihar düşünceleri

 

 • Şizofreninin A grubu kriterler

 

 • Halüsinasyonlar
 • Delüzyonlar
 • Dezorganize konuşma
 • Dezorganize ya da katatonik davranış 
 • Negatif semptomlar