Şizoaffektif Bozukluk Ve Şizofreni

sizoaffektif-bozukluk-ve-sizofreni

Şizoaffektif bozukluk ve şizofreni, her biri kendi tanı kriterleri ve tedavisi olan iki farklı psikotik bozuklardır. Heterojen bir bozukluk olan şizoaffektif kesitsel olarak şizofreniye benzeyen klinik tablosu uzunlamasına değerlendirildiğinde duydurum bozukluklarına daha yakındır. Bu ikibozukğun sıklıkla karıştırılmasının sebebi halüsinasyonlar, temel psikotik belirtiler, sanrılar ve düzensiz düşünce gibi birden çok benzerliklere sahip olmalarıdır. Belirtiler ve hastalığın seyri gibi klinik özelliklerini tanımlamadaki güçlükler bozukluğun anlaşılmasını da güçleştirmektedir. Bununla birlikte şizoaffektif bozukluğun tanısı için gerekli olan, ancak şizofreni tanısı için gerekli olmayan duygudurum özelliklerinin belirginliği de dahil olmak üzere önemli farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Prognozlari farklı olduğundan dolayı tedavi için iki bozukluğu ayırt etmek oldukça önemlidir. Örneğin şizoaffektif bozukluk şizofreniye göre daha iyi, duygudurum bozukluklarına göre daha kötü prognozludur. Buna ek olarak duygudurum bozukluğu semptomlarının tedavisi şizoaffektif bozukluk için gereklidir, ancak şizofreni için gerekli olmayabilir.

Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluğu

Bu psikotik bozuklukların her ikisinde de, halüsinasyonlar (yanlış duyusal algılar) ve sanrılar (yanlış inançlar) ortaya çıkma eğilimindedir. Hem şizofreni hem de şizoaffektif bozuklukta, hastalığı olan kişi algısal sorunlara ve yanlış inançlara ilişkin içgörüden yoksundur.

Şizofreni, başkalarıyla ilişki kurma, düşünme, kişinin öz bakimi, bir işi sürdürmesini ve gerçekliği ile temas halinde olma becerisine müdahale eden zihinsel bir hastalıktır.

Psikotik semptomların yanı sıra, şizofreni hastaları genellikle tutarsız konuşma ve düzensiz davranışlara sahiptir. Bunlara ek olarak şizofreni hastası bir kişinin dikkat, hafıza, yeni bilgileri işleme yeteneği ve problem çözme konusundaki sıkıntıları vardır.

Şizoaffektif bozuklukta ise, sanrılar, halüsinasyonlar, düzensiz düşünce şekli gibi psikotik şizofreni semptomları ile birlikte depresyon veya mani gibi ruh hali bozukluğu semptomları da yaşadığı ruhsal bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte iki tür şizoaffektif bozukluk vardır; Bipolar tip ve depresif tip.

Şizofreni ve şizoaffektif bozukluk arasındaki önemli farklılıklar aşağıda listelenmiştir

  • Şizoaffektif bozukluğu olan bir kişinin toplam hastalık süresinin yarısından fazlasını oluşturan ağır ruh hali semptomları yaşamaktadır. Öte yandan, şizofreni hastası bir kişi de duygudurum epizodları yaşayabilir, ancak duygudurum semptomlarının toplam süresi psikotik semptomların süresi ile karşılaştırıldığında kısadır.
  • Şizofreninin psikotik belirtileri kalıcı olma eğilimindeyken şizoaffektif bozuklukta dönemseldir. Hastalığın seyri açısından, şizofreni tanısı alan çoğu kişinin kronik ve kalıcı bir hastalık seyri vardır. Öte yandan, şizoaffektif bozukluk tanısı konan çoğu insan semptom bölümleri yaşar ve şizofreni hastalarına göre semptomsuz aralıklar geçirme olasılığı daha yüksektir.
  • DSM V tanı kriterlerine göre şizoaffektif bozukluk döneminde affektif semptomatolojinin olmadığı en az 15 günlük bir dönem boyunca sanrı veya varsanıların olması kriteri mevcuttur. Ancak şizofrenide sizoaffektif ya da psikotik özellikler gösteren duygudurum bozuklukları dışlanmalıdır.