Şema Terapide Grup Seanslarının Yapısal Yönleri

Şema Terapide Grup Seanslarının Yapısal Yönler

Farrell, Reiss ve Shaw’ın 2015 yılında psikonet yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılan kitabı ‘Şema Terapi: Klinisyenin Rehberi kitabında şema terapinin grup ortamında nasıl uygulanacağına dair açıklamalar yer almaktadır:

 • İdeal grup büyüklüğü iki terapist ile sekiz danışanı içermektedir.
 • Grup sayısını belirleyen ölçüt genelde klinik ortamın pratik ihtiyaçları olmaktadır.
 • Araştırma ortamlarında genelde tüm grup üyeleri 12 haftalık programa aynı anda başlayıp aynı anda bitirdiği durumlar gösterilmektedir ama pratikte bu çok da mümkün olmamaktadır.
 • Yeni danışanların kaydını ve uyum sağlamasını kolay kılmak için programlar 6 haftalık 2 döngü halinde düzenlenebilir.
 • Gruplar bir araştırma yürütme, klinik uygulama ya da çalışma ortamına bağlı gruplar açık ya da kapalı olabilmektedir.
 • Klinik uygulamadaki gruplar genellikle açık olmaktadır.
 • Araştırma ortamlarındaki gruplar genellikle kapalıdır.
 • Açık grupların avantajı gruptaki görece eski danışanların yeni katılanların adapte olmasına yardım etmeleri için ‘mentor, danışman’ rollerini üstlenmeleridir ki bu, o kişilere kusurluluk ve başarısızlık şemalarını aşmaları için fırsat sağlar. Yeni başlayan danışanlar da kendilerine destek olan bir kıdemli üye eşliğinde ‘İncinmiş Çocuk Modları’ için pozitif bir deneyim yaşayabilirler, kabul edilme ve ilişki kurma ihtiyaçları karşılanabilir.
 • Kapalı grupların avantajı bütün danışanların gerekli şeyleri aynı anda öğrenmeleri ve aynı grupta daha uzun süre olduklarından bağlılıklarının daha yoğunlaşmasıdır. Kimi yeni danışanların gruba sonradan geldiklerinde ‘dışlanmış’ hissiyatı duydukları göz önüne alındığında, bu kişilere gruptaki eski üyelerin çoktan alışmış oldukları durumlarla ilgili bilgilendirme yapılması amacıyla grubun birlikte olduğu zamanlardan pay ayırılması gerekecektir.
 • Halihazırda devam eden açık gruplara planlı katılımlar önerilir. Gruba yeni başlayanların birbirlerine de destek olmalarını amaçlayarak ikili düzeyde katılımlar sağlanır.
 • Bazı danışanlar gruptan erken ayrıldığında grubun varlığının devamlılığı için ilk dört hafta içinde başka danışanların eklemeleri yapılabilir.
 • Ancak eklenen danışan sayısı önemlidir. Bir seferde 8 danışanın eklenmesi çeşitli güçlükler oluşturabilir. Bu açıdan her seferinde 4 danışan eklenmesi daha doğru bir yaklaşım olabilir.

 

Kaynak

Farrell, J. M., Reiss, N., & Shaw, I. A., (2015). Şema Terapi: Klinisyenin Rehberi, Psikonet, 1.baskı, İstanbul