Ruminasyon & Kaygı

Ruminasyon ve Kaygı

Ruminasyon & Kaygı

Endişe

Kişinin gelecek odaklı sonucu belli olmayan ancak olumsuz sonuçlanacağına inanılan duyumlarıdır. Endişe arttığında ise kişi tehlike ve bununla baş edememe durumu hakkında sürekli ve ısrarlı bir biçimde düşünme davranışı sergiler.

Peki endişe neye yol açar?

Anskiyete,

Kaygı

Stress

Korku

Ruminasyon

Kişinin geçmiş odaklı kayıp, kişisel başarısızlıklar veya duygu durumu semptomlarının üzerine sürekli ve ısrarlı düşünmesidir. Buna ek olarak kişi geçmiş odaklı sorunların nedenleri yada sonuçları için düşünmenin ardından herhangi bir problem çözme veya başa çıkma girişimlerinde bulunmama durumundadır.

Bu nedenle ruminasyon kişiler üzerinde aşağıda listelenen problemlere yol açmaktadır.

Depresyon

Üzüntü

Utanç

Yapmalıydım ya da Yapmamalıydım

Düşünme tarzı

“Defalarca aynı şeyleri düşünüyorum’’

Kişilerde genellikle dairesel düşünme kalıpları mevcuttur, bu nedenle düşünceler kısır bir döngü içerisinde sürekli başa dönmektedir: Sürekli ve Israrlı Düşünce

Bu durum bizi nasıl etkiler?

Ruminasyon ve kaygi ile kişi sıkıntılarını azaltmaya ve bununla birlikte sorunların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Ancak s kişi bu şekilde geçicide olsa problem ile başa çıksa da uzun vadede daha çok sıkıntı ve problemleri artmakta kendini kısır bir döngünün içerisinde bulmaktadır. Bu tarz düşünme şekli kişinin günlük hayatta aile iş sosyal yaşantıları için problem çözme yeteğini ve başa çıkma becelerini işlevsiz hale getirmektedir.

Bu durumda ne yapmamız gerekir ?

Kendize ruminasyon ve kaygının kısır döngüsünü hatırlatın ve kendinize şunları söyleyin

Şuanda bunu düşünmek zorunda değilim. Kendimi daha iyi ve güçlü hissedene kadar düşünce bekleyebilir.

Düşüncelerimi durdurmakla ilgili hiç birşey yapamıyorsam onlara odaklanmayabilirim.