Neden Bazı İnsanlarda Kaygı Bozukluğu Gelişirken Diğerlerinde Gelişmez?

neden-bazi-insanlarda-kaygi-bozuklugu-gelisirken-digerlerinde-gelismez

Kişilerin kaygı bozukluğuna sahip olmalarında belirlenmiş tek bir sebep yoktur. Ancak, kaygı bozukluğu bulunan kişilerde yapılan araştırmaların bu kişilerde saptamış olduğu üç temel özellik vardır. Bu özellikler; kişide kaygıya yönelik genellenmiş biyolojik yatkınlık, genellenmiş psikolojik yatkınlık ve özelleşmiş psikolojik yatkınlık bulunmasıdır. Peki bunlar ne anlama gelmektedir?

  1. Genellenmiş Biyolojik Yatkınlık: Kişinin gergin ya da sinirli olması onun genetik bir özelliği olabilir ancak bu tek başına kişinin kaygılı bir yapısı olacağı anlamına gelmez.
  2. Genellenmiş Psikolojik Yatkınlık: Kişi eğer gelişim döneminde dünyanın güvenilmez, belirsiz ve tehlikeli bir yer olduğu algısıyla büyüdüyse ve kontrol edemeyeceği algısı taşıyorsa bu da kişiyi kaygıya yatkın hale getirir.
  3. Özelleşmiş Psikolojik Yatkınlık: Kişi çocukken ailesi tarafından bazı durumların / olayların gerçekte olduğundan çok daha tehlikeli olduğu algısı ile yetiştirildiyse, bu olayları tehlikeli görme eğilimi ve bunlar karşısında kaygı duyma eğilimi çok daha yüksek olacaktır.

Ancak bu üç madde tek başlarına kişinin kaygılı bir yapıda olmasına neden olmaz. Sadece kişinin kaygı bozukluğu geliştirmesine yatkın olmasını sağlarlar.  Genellikle üçünün birlikte bulunması, herhangi stres veren bir durumla karşılaşıldığında kaygı bozukluğu geliştirilmesine neden olur. Bu durum kanser hastalığına sahip kişilerin genellikle stresli yaşam olayları ile mücadele etmeleri, ailelerinde kanser öyküsünün bulunması ve sağlıksız beslenmelerine benzer. Bunlar tek başlarına kişide kanser oluşumuna sebep olmaz, ancak bir araya geldiklerinde riski oldukça yükseltirler.