Narsistik-Borderline-Antisosyal Kişilik Bozuklukları Karşılaştırılması

narsistik-borderline-antisosyal-kisilik-bozukluklari-karsilastirilmasi (2)

NARSİSTİK-BORDERLİNE-ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

TANI KRİTERİ NARSİSTİK KİŞİLİK BORDERLİNE KİŞİLİK ANTİSOSYAL KİŞİLİK
En az iki alanda kendine zarar verici davranış sergileme (madde kullanımı, dikkatsizce araba kullanma, aşırı yeme gibi)
Gerginlik ve agresyon gösterme (Fiziksel kavgalar ve sataşmalar da içeren şekilde)
Kendisinin ve başkalarının güvenliğine karşı düşüncesizce davranışlar sergileme
Kişilerarası ilişkilerde manipülatif olma (Onları kendi çıkarları için kullanan)
Diğerlerine karşı kıskanç veya onların kendisini kıskandığını düşünme
Empati eksikliği
Tekrar eden intihar davranışları ya da tehditleri, kendine zarar verici davranışlar
Stres karşısında paranoyak düşünceler üretme veya disosiyasyon
Gerçek veya hayali bir terk edilmeden kaçınmak için aşırı çaba gösterme
Aşırı başarı, güç, güzellik veya ideal aşka dair fanteziler ile meşgul olma
Kendi önemine dair büyüklenici bir tutum sergileme
Kendinin özel ve biricik olduğuna, sadece özel kişiler tarafından anlaşılabileceğine inanma
Diğerlerinden sürekli hayranlık bekleme
Beklentilerinin olmasıyla ilgili gerçekçi olmayan inanca sahip olma
Kibirli, yüksekten bakan davranışlar sergileme
Diğerlerini idealize ve devalüe etme arasında değişen stabil olmayan ilişkilere girme
Kişilik karmaşası yaşama (Kendilik algısının net olmaması)
Duygusal olarak stabil olmama (Aniden değişen duydu durumları)
Kronik olarak boşluk hissi duyma
Sosyal normlara ve kanunlara uymakta zorluk çekme
Diğerlerini sıklıkla kandırma ve çıkarı doğrultusunda yalan söyleme 
Pişmanlık duymama