Mutizm Nedir?

mutizm

Seçici Konuşmazlık

Seçici Konuşmazlık, kişinin konuşmasının beklendiği özgül sosyal durumlarda istemli olarak, sürekli bir biçimde, konuşmama durumudur. Burada önemli olan kişinin konuşamıyor olması, yaşadığı toplumda konuşulan dili bilmeme ya da o dilde rahat konuşamama ile ilgili değildir.

Tipik olarak çocukluk çağında rastlanır, birkaç aydan bir kaç yıla kadar süregiden bir bozukluktur. Genetik bir bozukluk değildir, bu sebepten dolayı uygun müdahale çözülmesi mümkündür. Etiyoloji ve semptom örtüşmesi seçici konuşmazlığın bir anksiyete bozukluğu veya belirli bir anksiyete bozukluğunun değişkeni olduğunu göstermektedir. Bunlara ek olarak sosyal fobi, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi spesifik endişe bozukluklarının bir belirtisi olarak da araştırılmaktadır. Ancak etiyolojisi, değerlendirilmesi ve tedavisi hakkında kapsamlı, tek tip bir teori mevcut değildir.  DSM V Tanı kriterlerine göre, iletişim bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz ve yalnızca otizm açılımı kapsamında bozukluğun, şizofreninin ya da psikozla giden başka bir bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır.

Mutizm, organik ve fonksiyonel olarak iki alt gruba ayrılmıştır. Organik mutizm merkezi sinir sistemindeki bozukluktan dolayı meydana gelen, psikolojik bir kaynağı olmayan rahatsızlıktır. Ancak fonksiyonel mutizm öyle olmamakla birlikte kendi içerisinde dört alt gruba ayrılır. Bunlar; 

  • Sembiotik Mutizm: Çocuğun kendisine bakım verenle kurduğu sembiotik ilişkidir. Genellikle anne ya da babadan bir tanesi ilişkiye hakimdir.
  • Reaktif Mutizm: Emosyonel reaksiyonlarla ilgilidir.
  • Pasif Agressif Mutizm: Çocuk mutizmi bir kontrol mekanizması olarak kullanmaktaö olumsuz tepki olarak konuşmamayı tercih etmektedir.
  • Konuşma Fobisi: Kişi konuşmasını control etmeye saplantılı şekilde ihtiyac duyma halindedir. Genellikle kişide uygunsuz bir şey söyleme veya kendi sesini duyma korkusu vardır.

Total Mutizim 

Hiç Konuşmama

Selektif mutizmin tersine kişilerin kendilerini sözel olarak ifade ettikleri sosyal ortam yoktur ve genellikle yetişkinlerde görülür.  Çocuklarda görülme olasılığı yok denecek kadar azdır. Bu kişiler yaşamın her alanında ve kişilerarası ilişkilerinde hiç konuşmazlar. Nadirde olsa konuşmak istediği ortamlarda tercih ettikleri iletişim sadece yazılı olarak görülür. Genelde psikolojik ya da psikiyatrik nedenlere bağlıdır. Bu bozukluk eğitimle ya da işle ilgili başarıyı engellemesi ya da toplumsal iletişimi bozması nedeniyle kişinin iş ve özel yaşamında işlevsizliğe sebep olur.

Mutizmi Tetikleyen Faktörler:

  • Sosyal Anksiyete
  • Konuşma –  Dil faktörleri
  • Kişilik Özellikleri: Kontrolcü, inatçı, artmış algılamalar.
  • Göçmenlik