Uygulanan Testler

Psikolojik ölçüm araçları kişileri daha iyi tanıyabilmek ve tedavi süreçlerini daha doğru yönetebilmek için uygulanmaktadır. Merkezimizde çocukluktan yetişkinliğe, her yaş düzeyini kapsayan psikolojik test uygulamaları gerekli eğitimleri almış uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Yetişkin Değerlendirme Testleri

Kişilik Testleri

 • Rorschach Testi
 • TAT
 • MMPI

Nöropsikolojik Testler

 • Wechler Bellek Testi
 • Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testleri
 • Stroop Test
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 • Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
 • Benton Yüz Tanıma Testi
 • Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi
 • Boston Adlandırma Testi
 • WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi
 • İz Sürme Testi
 • Bourdon Dikkat Testi

Klinik Değerlendirme Ölçekleri

 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Hamilton Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • SCL-90

Çocuk Değerlendirme Testleri

Zeka Testleri

 • WISC-IV
 • Catell 2A-3A Zeka Testleri
 • Porteus Labirentleri Testi

Gelişim Testleri

 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleşme Testi
 • Gessell Gelişim Figürleri Testi

Kişilik Testleri

 • İnsan çiz, aile çiz, ağaç çiz testleri
 • CAT
 • TAT
 • Louisa Duss Testi

Dikkat, Algı, Hafıza Testleri

 • CAS Testi (Cognitive Assessment System)
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 

brain