Bireysel Danışmanlık

Yaşamın her dönemi stres yaratan farklı sorunları beraberinde getirir. Her insanın zaman zaman, ortaya çıkan ihtiyaç ve istekleri karşılayabilmede zayıf düştüğü anlar olabilir. Böyle durumlarda zayıflıkların sıklaşması, olumsuz duyguların yoğunlaşması ve uzun sürmesi önlenmelidir. Danışmanlık ve psikoterapi sürecinin amacı da tam olarak kişinin yaşamsal zorluk alanlarına ilişkin farkındalık kazanmasına ve başa çıkma becerilerini güçlendirmesine yardımcı olmaktır. Her bireyin özel ve biricik yaşam sürecinde karşılaştıkları zorluklar da, onlardan etkilenme şekilleri de farklıdır. Tam da bu sebeple, terapi tek tip olmamalı, kişiye ve soruna özel yeniden düzenlenmelidir. Sonuç olarak terapi, kişiye özel ve öznel bir keşif yolculuğudur.

Hangi Konularda Birlikte Çalışabiliriz?

Psikolojik Şikayetler

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk (Panik Atak)
 • Kaygı Bozuklukları
 • Endişe ve Evham
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Stresle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler
 • Kayıp ve Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar
 • Motivasyon Bozuklukları
 • Mutsuzluk
 • Kronik Yorgunluk
 • Öfke Kontrolü

Kişilerarası Sorunlar

 • Çatışma, uyum sorunları, ilişki sorunları
 • Bağlanma problemleri
 • Yalnızlık ve kimsesizlik duyguları
 • İlişkilerde bağımlılık
 • İletişim problemleri
 • Terk edilme korkuları
 • Ayrılık süreci
 • Aldatma
 • Kıskançlık
 • Yoğun güvensizlik ve şüphe
 • Boşanma, boşanma öncesi ve sonrası sürece uyum
 • Sosyal izolasyon
 • Evlilik öncesi sosyal destek

Akademik ve Mesleki Yaşamla İlgili Sorunlar

 • İş ve okulda kaygı, stres, rekabet
 • Tükenme
 • Derslerde başarısızlık
 • Uyum sorunları
 • Sınav kaygısı, performans kaygısı
 • Kariyer danışmanlığı

Kişisel Gelişim

 • Benlik algısı
 • Özgüven
 • Duygusal sorunlarla başa çıkma
 • Duyguları tanıma ve yönetme
 • Ayrışma, bireyselleşme ve özgürlük
 • Anlam arayışı

wellness