Grup Şema Terapisi İçin Terapistlere Tavsiyeler

Grup-Şema-Terapisi-İçin-Terapistlere-Tavsiyeler (1)

FarrellReiss ve Shaw (2015), yayınladıkları Şema Terapi: Klinisyenin Rehberi kitabında grup şema terapisinde terapiste uyması gereken gerekli ilkeler ve terapiyi güçlendirici bazı tavsiyelerden bahsetmişlerdirKitapta belirttikleri üzere, iyi bir terapist; 

 • Sıcak, içten ve kabullenici olmalıdır.  
 • Danışanların ihtiyaçlarını belirlemelerine yardım etmesi ve onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıdır. 
 • Danışanların duygusal deneyimlerini onaylar. 
 • Güvenliği sağlamak açısından kontrolü üstlenir. 
 • Grupta çıkan herhangi bir gerginlik durumunda durdurmak için müdahale edebilir, durumu yönetebilir. 
 • Grup yönetiminde zamanlamayı iyi kullanır, kimi ne durumda dahil edeceğine dair stratejik kararlar verebilir. 
 • Grubu uyumlu bir bütün haline getirebilir.  
 • Yaratıcı ve sezgisel davranır. 
 • Şema terapide yeniden ebeveynlik inşa etmek önemlidir bu nedenle terapistin ebeveynlik stili de önem taşımaktadır.  
 • Grubun bütününü destekleyici, hareketlendirici ve etkileşime girmesini kolaylaştırıcı bir ebeveynlik stili oturtmalıdır.  
 • Bir kişi konuşurken diğerlerinin de dikkat kesilmesini sağlayacak yöntemler kullanmalıdır. 
 • Kavramları açıklamak için önceki seanslardan örnekler ya da açıklamalar kullanabilir, bu hem bağlamı güçlendirici hem de seanslar arasında devamlılık sağlayıcı bir faktör olur.  
 • Danışanların neyin farklı olduğu ve daha iyi bir sonuç elde etmek için neyi farklı yaptıklarını kelimelerle ifade etmelerini sağlamalıdır. 
 • Danışanların güçlü taraflarını ortaya çıkarması ve gruba katkıda bulunmalarına onay vermelidir. 
 • Aktif kalmalı ve tartışmayı hareketlendirmelidir.  
 • Çağrışımları devam ettirmeli, hatta alevlendirmelidir. 
 • Boş sessizliklerin devam etmesine izin vermemelidir. 
 • Seanslar esnasında davet edici olmalı, danışanların katılımlarını çeşitlendirmelidir.   
 • Danışanların duygularını onlar adına etiketlemek yerine, onların kendi duygularını adlandırmalarına yardım etmelidir. 
 • Dikkatini her bir üyeye dengelemeli, olabildiğince adil olmalı, kimseyi dışarıda bırakmamalıdır.  
 • Danışanlar ile bağlantıda kalmalı, onları dinlediğini ve onlarla ilgilendiğini belli etmelidir. 
 • Kimi zamanlar iyi yönetilmiş kendini açma kullanmalıdır, bu danışanlar tarafından kendi kırılganlıklarının açılması için cesaretlendirici bir faktör görevi görebilir. 
 • Danışanları kendi örnekleri ile grubun içerisine çekmelidir. 
 • Danışanları kabullendiğini ve kişi olarak önemsediğini belirtmeli, kişi ile davranışlarını birbirinden ayrı tutmalıdır. Gereken durumlarda genellemeler, kişisel özellikler atfetmek yerine uyum bozucu davranışlar üzerine odaklanmalıdır.  
 • Grup arasında ahengi sağlayacak, paylaşımı güçlendirecek sorular eşliğinde bağlamı güçlendirmelidir. 
 • Sözel olmayan davranışlar da çokça mesaj verir. Bu bağlamda terapist öne eğilmek, açık kollar gibi kabullenici bir tutum içerisinde olmalıdır.

Kaynak 

Farrell, J.,M., Reiss, N., & Shaw, I., A. (2015). Şema Terapi: Klinisyenin RehberiPsikonet Yayınları, İstanbul