Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu

Erkeklerde Cinsel İşlev Bozukluğu

DSM V ile birlikte etiolojik etkenleri açıklamakta kullanılan psikolojik ve bileşik etkenlere bağlı alt tipler kaldırılmıştır. Yeni alt tipler cinsel problemin doğasını anlamaya yardımcı olan: partnere, ilişkiye, kültüre ya da dinsel faktörlere, tıbbi duruma ve kişinin kırılganlıkları hastalığın gidişatını anlamak için önemlidir.

Erken Boşalma

DSM V’e göre eşli cinsel etkinlik sırasında, sürekli ya da yineleyici olarak, vajinaya girdikten sonra yaklaşık bir dakika içinde ve kişinin isteğinden önce boşalma örüntüsüdür.

Intrenational Society For Sexual Medicine 2007 yılında erken boşalma için daha net tanı kriterleri önermiştir. Bunlar;

  • Ejakülasyon vajinal penetrayon öncesi veya vajinal penetrasyondan sonra 1 dakika içinde olması
  • Neredeyse her vajinal birleşme sonrasında ejakülasyonu ertelemede güçlük
  • Negatif kişisel sonuçlar: distress, kaygı, frustrasyon veya cinsel yakınlıktan uzak durma.

Sertleşme Bozukluğu

Erken boşalma ile birlikte en sık görülen erkek cinsel işlev bozukuğudur. Kişi sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde yeterli bir ereksiyon sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene dek bunu sürdürememe durumundadır. Yaklaşık cinsel etkinliklerin %75 ile %100’unde yaşanıyor olması, en az 6 ay boyunca devam ediyor olması ve sertlik düzeyinde belirgin azalma kriterleri mevcuttur. Ancak cinsel ilişkinin doğal seyrinde ereksiyon düzeylerinde artmalar ve azalmalar olabilmektedir. Bu nedenle sertlik düzeyinde azalma kriteri ilaç endüstrisinin baskısıyla eklenmiş olabileceği düşünülmektedir.

Düşük Cinsel İstek Bozukluğu

Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde cinsel fantazilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az ya da hiç olmamasıdır. Diğer cinsel işlev bozukluklarında da olduğu gibi tanı ölçütlerine 6 ay süresince var olması ve kişide bir sıkıntıya yol açması kriterleri mevcuttur. Ancak her cinsel etkinlikte ya da neredeyse her cinsel etkinlikte olması (%75 ile % 100iünde)kriteri bu bozukluğa eklenmemiştir (Sungur & Gündüz, 2014). Düzgün tanımlanmamış olması nedeniyle yanlış tanı konulma ve başka bir cinsel işlev bozukluğu gibi düşünülüp tedavi edilme oranı oldukça yüksektir.

Kaynakça

Sungur, M. Z., & Gündüz, A. (2014). A comparison of DSM-IV-TR and DSM-5 definitions for sexual dysfunctions: Critiques and challenges. The journal of sexual medicine, 11(2), 364-373.

American Psychiatric Association. (2013). Anxiety Disorders. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).