Pelin Bingöl

Uzm. Klinik Psikolog

Pelin Bingöl, Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmıştır. Ardından uzmanlık eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yetişkin Alt Dalı’nda ‘’Kadınlarda Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumun Öz Şefkat ve Sosyal Damgalanma ile İlişkisi’’  başlıklı teziyle tamamlamıştır. Uzmanlık eğitiminde, İstatistik dersi kapsamında ‘’Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kadın Cinselliği ile Utanç ve Suçluluk Duyguları: Eğitim Düzeyinin Aracı Rolü Var Mı?’’ adlı araştırmayı yapmıştır. Uzmanlık eğitimi süresince Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde Klinik Psikolog Sinem Taşyaran Unan’ın süpervizörlüğü eşliğinde bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür. Şu an yetişkinlere yönelik psikoterapi çalışmalarını yüz yüze ve online olarak Bahçeşehir Psikoloji bünyesinde sürdürmektedir.

Türkiye Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.

 

Almış olduğu eğitimlerden bazıları;

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi I.Modül Teorik-Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi-Prof. Dr. Hakan Türkçapar

MMPI (Minnesota) Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi-Dr. Nursen Oral

Tanısı Olmayan Danışanda Bireysel Davranışçı Terapi-Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Beck Yönelimli Kognitif Terapide Klinik Pratik Uygulamalar ve Tedavisi-Dr. Emel Stroup

Yas Süreci & Klinisyenler için Yas ile Çalışmak-Dr. Emel Stroup

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Belgesi-Acıbadem Üniversitesi