Öznur Büber

Uzman Psikolog

Öznur Büber lisans eğitimini Fatih üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. Lisans eğitim boyunca zorunlu ve gönüllü stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yetişkin ve Ergen Polikliniğinde, Balıklı Rum Hastanesi Yetişkin Kliniğinde, Beyoğlu 75. yıl Rotary Çocuk evi, Eyüp Çocuk Yuvası, Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi gibi kurumlarda tamamlamıştır. Pedagojik formasyon eğitimini 2012 yılında tamamlayan Öznur Büber, aynı yıl lisansını tamamlamasıyla birlikte İstanbul Bahçeşehir semtinde bulunan özel okullarında yaklaşık 9 yıl boyunca okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Bu süre içerisinde velilere yönelik çeşitli seminerler, çeşitli anne baba okulu eğitimleri düzenlemiş ve veli bültenleri hazırlamıştır.  Mef  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tezli yüksek lisans programına başlamış, bir yandan da meslek alanına ilişkin eğitimler almaya devam etmiştir.

Çocuk ve Gençlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne ve Deneyimsel Oyun Terapisi ekollerine ağırlık vererek çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Çocuk ve Gençlerde Somatik Deneyimleme Playshop eğitimine ve Çocuk ve geçlerde Şema terapi eğitimine devam etmektedir. İstanbul’da çeşitli özel danışmanlık merkezlerinde çocuk ve genç danışanlarına hizmet vermektedir.

Ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerde kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, korkular, duygusal sorunlar, sosyal beceri sorunları, uyum ve davranış sorunları, okul ortamında yaşanan sorunlar, sınav kaygısı, sosyal fobi, özgüven gelişimi, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi alanlarda çalışmaktadır.

Almış olduğu eğitimlerden bazıları;

Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey Eğitimi, Nilüfer Devecigil, Psikolojistanbul

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Temel Eğitimi I. Modül. (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Vahdet Görmez, Hakan Türkçapar koordinatörlüğünde Poem Psikoloji)

Masal Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Uzm. Psk. Danş. Raşide Yılmaz, PMK Akademi

Mindfulness Stres Azaltma Programı MBSR (13 Oturum), Zümra Atalay

Terapötik Kartlar Eğitimi- Doç. Dr. Durmuş Ümmet

Çocuklar İçin Felsefe P4C Sertifika Programı, Beykoz Üniversitesi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı, Nevin Dölek

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Bireysel ve Grup Çalışması) Esra İşçimen

 

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULADIĞI TESTLER

MOXO Dikkat testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Bender Geştalt Görsel Motor Testi, AGTE, Gesell, Frostic Görsel Algılama Testi, Metropolitan Olgunluk Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Cattell 2A ve 3A Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Harris insan Resmi Çizme, Porteus Labirent Testi, Burdon Dikkat Testi