NAZLI-KAYA

Nazlı Kaya

Ad. Uzm. Psikolog

Kıymet Nazlı Kaya, Sabancı Üniversitesi Psikoloji lisans programını üç eğitim yılında onur öğrencisi belgesi alarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Olesya Blazhenkova‘nun süpervizörlüğünde ‘Gecmişi ve geleceği hayal ederken imgelemede kullanılan yapılar’ ve  ‘Mekansal ve nesnel görme duyusunun duygusal yönleriyle incelenmesi’ konularında yürütülen iki farklı projede yer almıştır. Lisans eğitiminin ardından Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde staj yapmış ve aynı zamanda hasta yakınlarına Psiko-eğitim vermiştir. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın insan haklarına ve insan onuruna saygıyı teşvik etme, farkındalık yaratma ve yapıcı diyaloglara olanak sağlamayı amaçlayan projesi Yaşayan Kütüphane’de iki yil üst üste gönüllü olarak görev almıştır. Sosyal sorumluluk projeleri için; Şırnak / Cizre, Örencik Köyü Ortaokulu, Çanakkale Biga Balıklı Çeşme Ortaokullarında kütüphane kurulmasında ve Geleceğe Işık Tut Derneği’nde gönüllü olarak çalışmıştır.

Ardından Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programında eğitim sürecini tamamlamıştır ve tez sürecine devam etmektedir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri (EABCT) onaylı 450 saatlik Bilişsel ve Davranış Terapisi eğitiminin teorik kısmını tamamlamış, süpervizyon kısmını almaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Psk. Dr. Burcu Sevim tarafından verilen Şema Terapi eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) , Young Şema Ölçeği, Kaygı, Depresyon düzeyi belirleme gibi bir çok test envanter eğitimleri almış ve uygulayıcısı olmuştur.