Derya Melek

Uzm. Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümünde birincilikle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Klinik Seyri ve Tedavisi adlı çalışması ile tamamlayarak “Uzman Psikolog” ünvanını almış ve buradan onur derecesiyle mezun olmuştur.

Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘nde stajlarını yapmıştır. Mezuniyetinin ardından –İstanbul Ayvansaray Üniversitesi– Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve dört sene boyunca çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi, ailelerle çalışma ve iletişim becerileri alanlarında dersler vermiştir. Aynı zamanda Plato Meslek Yüksekokulu’nda Psikolojik Danışmanlık Birimini kurmuş, burada ergen ve yetişkin öğrencilere psikolojik destek sağlamıştır. Bu süreçte özel bir merkezde çocuk ve yetişkinlerle terapi çalışmalarına devam etmiştir. 2014 yılı itibariyle Bahçeşehir Psikoloji’de terapist olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda Yeni Yüzyıl Üniversitesi‘nde psikoloji alanında ders vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler tarafından verilen “Hümanistik-Varoluşçu Psikoterapi”, Yrd.Doç.Dr Başak Demiriz tarafından verilen “Çocuk, Ergen ve Aileleri için Bilişsel Davranışçı Terapi”, Dr. Nevin Dölek tarafından verilen “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi” eğitimlerini tamamlamıştır. Rorschach, WISC-R testlerinin eğitimlerini almıştır. Dr. Klinik Psikolog Olcay Güner ve Nur Dinçer Genç tarafından verilen öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, sosyal beceri sorunlarına yönelik “8 Nörogelişimsel Alan ve Bu Alanların Okul Sorunlarına Etkisi” ve “Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Eğitimi” ve Doç. Dr. Serap Özer tarafından verilen “Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi” ve Carol ve Byron Norton tarafından geliştirilen Deneyimsel Oyun Terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini almıştır. Ayrıca EMDR Derneği ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen “EMDR” (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) eğitimini tamamlamıştır.

Çocuk ve gençlerde kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, korkular, duygusal sorunlar, uyum ve davranış sorunları, okul ortamında yaşanan sorunlar, cinsel gelişim ve eğitim, sınav kaygısı, sosyal fobi, özgüven gelişimi, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sosyal beceri sorunları gibi alanlarda çalışmaktadır. Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapiEMDR terapisihümanistik-varoluşçu terapi, çözüm odaklı terapi ve oyun terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.