Bengi Ük

Uzm. Klinik Psikolog

bengi@bahcesehirpsikoloji.com

Bengi Ük Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji lisans programını yüksek şeref öğrencisi olarak, bölüm derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında anısal bellek ve dikkatin kontrolü konularında araştırmalara ve projelere destek olmuş, okuldaki laboratuvarda birçok deneyin yürütülmesinde aktif görev almıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli ödüller ve başarı bursları almıştır. Mesleki stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamlamıştır. Bu sırada yetişkin erkek ve çocuk bölümlerinde çeşitli testlerin uygulamalarını gözlemlemiş, kendi de gerçekleştirmiştir. Özellikle madde kullanımı ve psikozlar sebebiyle yatan hastalar ile grup seansları ve bireysel görüşmeler sağlamıştır. Psikolog görüşmelerinde gözlemci olarak bulunmuştur. Yatan hastaların ailelerine psiko eğitim sağlamıştır. Lisans eğitiminin ardından bir sene İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji kliniğinde staj yapmış, çeşitli nörolojik sorunları bulunan popülasyon ile çalışma fırsatı bulmuştur, gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu sırada unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon zorlukları, konuşmada güçlükler gibi durumların sebeplerinin belirlenmesine yarayan nöropsikolojik testlerin sertifikasını almış ve uygulamıştır. Yüksek lisansını Lisans Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır, tez aşaması devam etmektedir. Bu esnada dinamik yönelimli süpervizyon eşliğinde bireysel terapiler yürütmüştür. 2018 yılı boyunca Özel Fransız Lape Hastanesi’nde yataklı servisler bölümündeki yetişkin ve ergen hastalar ile bireysel ve grup görüşmeleri yapmıştır, resim, ebru, gevşeme, nefes ve müzik terapisi atölyelerinde yer almıştır. Bu süreçte hastane bünyesindeki eğitimlere ve seminerlere katılmış; sunumlar gerçekleştirmiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra mesleki gelişimini destekleyecek birçok eğitim almıştır. MMPI, Rorschach, T.A.T. gibi kişilik testleri, dikkat ve nörolojik düzeyi ölçen nöropsikolojik testler, zeka testleri, kaygı ve depresyon düzeyi belirleme gibi birçok testin sertifikasını almış ve uygulayıcısı olmuştur.