Ayhan Ece

Kurucu Psikolog

ayhanece@outlook.com

1979 yılında doğan Ayhan Ece, Psikoloji alanındaki lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını yaparak klinik gözlem ve uygulama becerisi kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde 17 Ağustos Depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği’nin gönüllü organizasyonu çerçevesinde, Gölcük ve Yalova bölgelerindeki psikolojik destek ekiplerinde görev alarak travmaya maruz kalan depremzedelerle çalışmıştır.

Lisans eğitiminin ardından iki yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuvarı’nda “öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon” üzerine yürütülen deneysel ve akademik çalışmalarda görev almıştır.

2005-2006 yıllarında akademik İngilizce eğitimi aldığı Macquarie University’de (Avustralya) Türkiyeli göçmenlerin Avustralya’ya uyum ve entegrasyonuna yönelik psikolojik destek ekibinde yer almış ve burada öğrencilerle grup terapilerini yürütmüştür. Ayrıca öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bireysel terapi programlarında da psikolog olarak görev almıştır. Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Felsefe ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2009 yılında mezun olmuştur.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra mesleki gelişimini destekleyecek birçok eğitim almıştır. Bu eğitimlerden bazıları; Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur’dan “Kısa Dönemli Psikoterapi (Short-Term Psychotherapy)”, Doç. Dr. Hana Nita Scherler’den “Gestalt Terapi”, Prof. Dr. Kadir Özer’den MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve Rorschach testleri, Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan “Şema Terapi” ve Prof. Dr. David Clark’tan “Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Terapiler”, Dr. Zeliha Babayiğit’ten “İçsel Aile Sistemleri Terapisi”, Ariel Giarretto’dan “Somatik Deneyimleme (Giriş Semineri)”, Roy Kiessling’den EMDR I. Düzey ve II. Düzey, Sibel Özer (Sanat Terapisti, LPC, ATR-BC) tarafından verilen Sanat Terapisi Temel Eğitimleridir.  Çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Varoluşçu Terapi ve Sanat Terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

2007-2009 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve çocuk ruh sağlığı, kriz ve stres yönetimi, iletişim, beden dili ve ikna psikolojisi gibi alanlarda çeşitli dersler vermiştir.

2010-2012 yılları arasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu’nda tam zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve Psikolojiye Giriş, İletişim ve Öğrenme Becerileri, Kriz ve Stres Yönetimi vb. dersler vermiştir. Altınbaş Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmiş, Davranış Bilimleri ve Psikoloji alanında dersler vermiştir.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.