ASLI-BÜYÜKGÜNGÖR

Aslı Büyükgüngör

Uzm. Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi klinik psikoloji programında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Pathological Narcissism Inventory (PNI)’nin Türkçe adaptasyon çalışması “Patolojik Narsizm Envanteri (PNE)” nin geliştirilmesi üzerine yapmıştır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Surp Pırgıç Hastanesi Yedikule Psikiyatri Biriminde stajlarını yaparak klinik gözlem ve uygulama becerisi kazanmıştır. Lisans eğitiminin ardından Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmalık Merkezi’nde “Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı”na katılmıştır. Berlin’de Charite Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı St. Hedwig Hastanesi’nde klinik psikoloji seminerlerine katılmış ve klinik gözleme dayalı eğitim almıştır. CBTistanbul’da verilen “Bilişsel-Davranışçı Terapi” eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde Hakan Kızıltan’dan psikanalitik terapi grup süpervizyonu almıştır. EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamış olan Büyükgüngör  Çift ve evlilik terapisi eğitimlerini ise John ve Julie Gottman’dan almıştır. Büyükgüngör İngilizce psikoterapi hizmeti de vermektedir

Bireysel  psikoterapi çalışmalarında psikodinamik ve bilişsel-davranışçı terapi yöntemlerinden yararlanmaktadır.