Adile Adil

Uzm. Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Adile Adil 2015 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 2020 yılında Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü başarıyla tamamladı. Şu anda ergenler ve yetişkinlere  bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir.

Lisans eğitimi sonrasında İstanbul’da özel psikoterapi merkezinde bir yıl staj yaptı, İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Nöropsikoloji Laboratuvarında altı ay gönüllü staj yaptı ve hastaları değerlendirme ve rapor hazırlama sürecinde aktif görev aldı. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde hastaların tanı ve tedavi sürecini gözlemleme tecrübesi oldu. Yüksek lisans tez araştırmasını ‘‘ Türkı̇ye’dekı̇ Göçmenlerde; Adaptasyon, Çok Kültürlü Kı̇şı̇lı̇k, Travma Sonrası Büyüme Ve Ruhsal Belı̇rtı̇ler Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n İncelenmesı̇’’ başlıklı teziyle tamamladı.

Lisans eğitiminin ardından Prof.Dr. Gonca Soygüt Pekak’ın verdiği Şema Terapi teorik eğitim modülünü, 2021 yılında Uzman Psikolog Emre Konuk’tan EMDR Terapisi eğitimi, Türk Psikologlar Derneğinden Nöropsikolojik Testler, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri eğitimi, Klinik Psikolog ​Songül Bozkurt’un verdiği Rorschach mürekkep lekesi testi eğitimi aldı.