Kurumsal Eğitimler

Ellipse-1

Kurumsal Eğitimler

Her kurumun kültürü ve dinamiği farklıdır, eğitimler de bu bağlamda özelleştirilmiş olmalıdır. Eğer kurumunuzun aşağıda yer alan başlıklar dışında kalan alanlarda eğitimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, kuruma özgü eğitimler de tasarlayabiliriz. Güncel eğitimlerimizden haberdar olmak için ‘Duyurular’ kısmını takip edebilirsiniz.

Çalışanlara Yönelik Eğitimler

 • Tükenmişlik ile baş etme
 • Etkili sunum becerileri
 • İletişim becerileri
 • Satış becerileri
 • Öfke ve stres yönetimi
 • Duyguları kontrol edebilme
 • Beden dili
 • Mükemmeliyetçiliği kontrol altına alma
 • Performans geliştirme ve motivasyonu arttırma
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme
 • Erteleme davranışıyla baş etme ve zaman yönetimi
 • Organizasyon becerilerini geliştirme

Yönetici Kadrolarına Yönelik Eğitimler

 • Yöneticilik becerileri ve liderlik
 • Personel seçim süreci
 • Takım çalışmalarında çatışmaları yönetme
 • Etkili iletişimi geliştirme
 • Kriz yönetimi
 • Kurumsal bağlılığı arttıran bir çalışma ortamı sağlama
 • İkna ediciliği arttırma
 • Kurumsal imaj yönetimi