Dinsel Sanrılar

dinsel-sanrilar

Sanrı, dünya ve kişinin yaşadığı kültür ile ilgili , pek çok insanın katılmayacağı, paylaşılmayan gerçeğe uymayan , mantıklı düşünce ile değiştirilemeyen ve direnen bir inancı ifade etmektedir. 

Dinsel Sanrılar bazen geleneksel dini düşünce bağlamında ortaya çıkarken, bazen de yenir bir din iddiası veya reenkarnasyon gibi fikirler içeren sentezler şeklinde görülebilir. Burada kişi dini içerikli birtakım yanlış düşünceler ile uğraşmaktadır. Örneğin kişinin kendini mehdi, evliya veya peygamber olduğunu iddia etmesi gibi. Bu kişilerin çevresinde,  dinsel sanrıları paylaşan kişiler olabileceği gibi, kişilik sorunları olan veya hiç bir psikopatolojisi bulunmayan sağlıklı bireyler de olabilir ve bu sanrılara inanabilir.

Dini sanrıları mutlaka kültürel inançlar çevresinde değerlendirmek gerekir çünkü bazen kültürel inançlarla karışabileceği için kişinin kültürel yapısının bilinmesi önem taşır. Kısacası kişinin yaşadığı büyüdüğü kültürünün içerisinde bu tarz düşünceler eğer varsa bu çok önemli değildir ve sanrı olarak değerlendirilmez.  Burada önemli olan kişinin bu düşünceye ne kadar inandığı ve işlevselliğini ne kadar etkilediğidir. Örneğin, kişi temizlik yaparken lavabosuna cinleri kovmak için sıcak su dokuyorsa bu sanrı olarak kabul edilmez . Ancak bunun yanında sürekli cinlerle ilgili uğraşı varsa, onu taciz ettiğini, onunla uğraştıklarını soyluyorsa o zaman sanrıyı değerlendirmek gerekir.

Bunlara ek olarak grandiyöz sanrıları olan kişiler çok değerli , güçlü , önemli ,zengin, üstün bir kimliğe sahip olduğunu iddia etmektedirler. Grandiyöz sanrı bazen dinsel içerikli olup kutsal güçlerle ilişki kurabildiği veya onlardan mesaj alabildiği şeklinde de olabilir. Bu sebepten dolayı dinsel sanrılar grandiyöz sanrılar ile birlikte görünebilirler. 

Kaynakça

  • Karapınar, İ. (2018). Genç Psikiyatristin El Kitabı, İstanbul: Psikonet Yayınları