Dini İçerikli Obsesyonlar

dini-icerikli-obsesyonlar (2)

Obsesif Kompulsif Bozukluğu düşünürsek bu bireylerde 6 temel inanç bulunmaktadır. Bunlar; 

  • Abartılmış sorumluluk, 
  • Düşünceye aşırı önem verme,
  • Düşünceyi kontrol etmenin önemine dair aşırı kaygı, 
  • Tehlikeyi büyük görme, 
  • Belirsizliğe tahammülsüzlük, 
  • Mükemmeliyetçiliktir.

 

Bunlara ek olarak bir diğer önemli kavram olan düşünce – eylem kaynaşmasına baktığımızda ise dini içerikli obsesyonları olan birey, sadece düşünmenin onun gerçekleşme olasılığını arttığını veya sadece kotu düşünmenin bile ahlaki olarak kotu eylemlere eşit olduğu inancındadır. Örneğin, ahlaki takıntıları olan bir kişi herhangi bir öfke ile hakaret ettiği sırada veya sadece aklından  geçirdiği bir düşünce ile bunları alenen Tanrıya hakaret etmekle bir tutmaktadır. Kişi artık kendini bir günahkâr ve cezalandırılmayı hak eden olarak görmektedir. Kişi affedilmek için sürekli tövbe etmeye baslar bunlarda kompulsiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Kişide oluşan bu davranışlar düşüncelerin hem sıklığını hem de şiddetini arttırmakta ve devamında kişi kısır bir döngü içerisinde kendini bulmaktadır.

 

Kısaca özetlemek gerekirse, dini içerikli obsesyonlar genellikle kutsal şeylere saygısızlık yapmaya yönelik, dine aykırı düşünce ve imgelerdir. Bunlara ek olarak obsesyonlar kişide günah isleyip islemediği , dini yada ahlaki bir buyruğu ihlal edip etmediğine veya yerine getirip getirmediğine dair şüphe ve kaygılar oluşturabilmektedir. Bu şüphelerden bazıları , gerçekten inançlı/ahlaklı olup olmadığına dair veya kendini dine adayıp adamadığına dair düşünceler olabilir. Dini içerikli obsesyonlari olan bireyler bu şüphe ve kaygılarını bastırmak/azaltmak için çeşitli davranışlar sergileyebilirler. Örneğin kişi aşırı derecede dua edebilir, af dileyebilir, dini otorite figürlerinden güvence arayışına girebilir veya başka zihinsel ritüeller kullanabilir. 

 

OKB tedavisinde terapist seçerken dikkat edilmesi gereken durumlar;

 

  • OKB hakkında bilgi ve deneyime sahip olan terapist seçmek. Tedavi süresinde takıntı ve zorlantılarla mücadele etmek zordur, deneyimi ve bilgisi olmayan terapistler ile süreç daha da zorlaşır ve kötüye gitme ihtimali yükselir.
  • OKB ve diğer kaygı bozuklukları çok sayıda psikolojik yaklaşımlar ile tedavi edilebilir. Ancak yapılan çalışmalar ile Bilişsel Davranışçı Terapi’nin basari oranı oldukça yüksek ve nüks oranı oldukça düşük bulunmuştur.  Tercihen terapistin OKB ve kaygı bozuklukları konusunda BDT eğitiminin olup olmadığına dikkat edin.
  • Terapistin dini inancının ne olduğu önemli değildir. Önemli olan sizin dini inancına saygılı davranmalı ve OKB ile belirtilerini ayırt edebilmeli.