CAS Testi Nedir? Kimlere Uygulanır?

CAS Testi Nedir?

CAS testi; yani Cognitive Assessment System, dilimize Bilişsel Değerlendirme Sistemi olarak çevrilmektedir. Testin amacı, çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek ve hangi işlemlerde ne seviyede olduklarını belirlemektir. Nörolojik bir değerlendirme imkanı da sunduğu için bazı bilişsel fonksiyonlarda zorlanan çocukların hangi alanlarda zorlandığının tespit edilmesi açısından önemli bir veri kaynağı sunmaktadır. Testin en büyük avantajı kültürel etkenlere bağlı olmadan çocukla ilgili bir değerlendirme yapmasıdır.

Her insan ve her çocuk farklı şekillerde öğrenme kabiliyetine sahiptir. Bu farklılık, çocuklar ve gençler için en çok ortak öğrenme alanı olan okullarda ortaya çıkmaktadır. Farklı şekillerde öğrenen çocukların öğrenme süreçleri ve süreleri de değişmektedir. Bu durum, özellikle öğrenme ile ilgili zorlanmalar yaşayan çocuklarda ön plana çıkmakta ve bu çocuklarda öğrenmeyi bozucu faktörleri tespit etmek açısından bu test oldukça işlevsel veriler sunmaktadır.  Test ile edilen bulgular ışığında, çocukların bilişsel işlevlerdeki güçlü ve zayıf yönleri tespit edilebilmektedir. Güçlü yönleri doğrultusunda çocuğu yönlendirme ve zayıf yönleri doğrultusunda da çocuğu desteklemek oldukça önem taşımaktadır.

CAS Testi Kimlere Uygulanır? Hangi Yaş Gruplarında Yapılır ?

5-17 yaş aralığında yer alan bireylere uygulanan bir testtir. Testin iki ayrı grubu vardır. Bunlar  5-17 ve 8-17 yaş olmak üzere ayrılmıştır. CAS testi  okula başlama yaşı gelen çocuklara uygulandığında, alt ölçeklerde en kapsamlı ve en güvenilir sonucu veren testtir.

CAS Testini Kimler Uygular?

İstanbul Üniversitesi tarafından verilen CAS testi uygulayıcı eğitimini tamamlamış tüm psikolog ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanabilmektedir.

CAS Testi hangi durumlarda  kullanılmaktadır?

  • Üstün Zekalıların Tespiti
  • Öğrenme Güçlüğünün tespiti
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitenin tespiti
  • Zihinsel Engeli Olan Çocukların tespiti
  • Travmatik Beyin Hasarı Olan Çocukların tespiti
  • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olan Çocukların tespiti
  • Planlama Problemleri Olan Çocukların tespiti

Ne Kadar Sürer?

Testin uygulanması bireyin performans durumuna göre ortalama 1-2 saat sürer.

Diğer Testlerden Farkı Nedir ?

Testin diğer testlerden en önemli farkı çocuğun ham olan zihinsel becerilerini ölçmesidir. bireydeki  işlenmiş bilgi ve becerileri ölçmez bunun yerine  zihnin bir haritasını ortaya çıkarır.  başka önemli bir  farkı da kültürel unsurlar içermez.

Merkezimizde yapılan diğer testlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayın.