Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi 

Neden BDT?

Bilişsel Davranışçı Terapi sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan etkililiğini araştırmalarla gösterilmiş bir psikoterapi türüdür. Hasta ve ailesinin yasam kalitesinde düzelme, is , sosyal ve özel yasamda performansın artışı ve semptomlarda düzelme asil hedeflerden birkaçıdır.

Neden bu kadar popüler?

Günümüzde BDT batılı ülkelerde en yaygın kullanılan psikoterapi yaklaşımı olmuştur. Bu popülaritenin tek bir nedeni olmamakla birlikte, en önemli nedenlerinden birinin entegre yaklaşımın bilim ile klinik uygulamalar arasında köprü oluşturması olduğu söylenebilir. Bilimsel veriler ile desteklenen, nesnel olarak ölçülebilen ve etkinlik açısından en çok çalışılmış terapilerden biri olan BDT kanıta dayalı yaklaşımın önemini vurgulamaktadır. Araştırmalar, ilaç tedavisinin sakıncalı olabileceği durumlarda ( gebelik gibi) Bilişsel Davranışçı terapiyi en iyi sonuç alabildiğimiz seçenek olarak vurgulamış ve nüks oranının diğer tedavi yaklaşımlarına kıyasla en aza indiğini belirtmiştir. Ayrıca, bireyi kendi kendisinin terapisti yapmaya amaçlayan kısa surede etkili  ekonomik bir terapi modelidir.  Kısa terapiler , sorun odaklı olup ayni zamanda yapılandırılmış tedavilerdir.  Bu özellik terapiste sorunun tümüyle aynı anda uğraşmak yerine sorunun çeşitli yanlarıyla ayrı ayrı çalışma fırsatı verir. ÖzetleBilişsel Davranışçı terapiler hem kısa sürede etkili bir tedavi şekli olup hemde  gelecek sorunlara yönelik yeni beceriler ile uzun süre kalıcı olmaktadır.

Nelerde etkilidir?

Öğrenme kuramları gibi bilimsel metotlara dayanan Bilişsel Davranışçı terapi modeli  geniş bir yelpazede bir çok psikiyatrik bozuklukta etkili ve işlevsel olduğu kanıtlanmış bir psikoterapi yaklaşımıdır. Yalnizca ruhsal bozuklukların tedavisi değil önlenmesinde de birçok parlak sonuç alınmıştır.  Çok sayıda çalışma bilişsel davranışçı terapinin 

 • Depresyon 
 • Obsesif – kompulsif bozukluk 
 • Panik bozukluk 
 • Yaygin Anksiyete Bozuklugu  
 • Sosyal Fobi 
 • Ozgul Fobiler 
 • Cinsel kimlik bozukluklari 
 • Cinsel islev bozukluklari 
 • Parafililer 
 • Kisilik bozukluklari 
 • Ofke kontrolu 
 • Durtu control bozukluklari 
 • Uyum bozukluklari 
 • Beden dismorfik bozuklugu 
 • Somatizasyon Bozuklugu 
 • Hipokondriyazis 
 • Tik bozukluklari 
 • Alkol-sigara ve diğer maddelerin kullanımı ile ilgili bozukluklar 
 • Cocukalrla ilgili davranis degisiklikleri 
 • Travma sonrasi stress bozuklugu 
 • Iki uclu duygudurum bozuklugu 
 • Yeme bozukluklari 
 • Takintili hastaliklar 
 • Cift tedavileri ve aile terapilerinde etkili olduğunu göstermiştir

KAYNAKLAR 

 • Sungur MZ. Bilişsel-davranişçı terapilerin gelişim öyküsü. Psikoterapiler El Kitabı. Tangör A (Ed). Ege Psikiyatri Sürekli Yayınlan. Kitap 1997;4: 50-66.