Bilişsel Davranışçı Terapi Modeli

Bilişsel Davranışçı Terapi Model

Bilişsel Davranışçı Terapi Modeli

İlk Seans Formatı

İlk seansın Yapısı ve Hedefleri: Danışanlar ile güven oluşturmak ve onların problemleri için bilişsel davranışçı terapi süreci hakkında bilgi vermek hastayı sürece alıştırmaya yardımcı olmaktadır. İlk seansta danışandan bilgi toplayarak hedef listesi oluşturulması ve danışanı için en çok önem arz eden sorunu çözmeye başlamak gerekir.

Gündemin belirlenmesi:Burada yapacağımız şey ilk seansta nelerin konuşup hangi konulardan bahsedileceğini belirlemektir. Bunları yapmanız danışan için kendisini bu süreçte neler beklediğini öğrenmesini ve kaygı düzeyinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Çünkü gelen danışanlar terapi süreci ve BDT hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamaktadır. Ele alınacak gündem konuları belirlendikten sonra danışanın bunları kabul ettiğine emin olmanız ayrıca eklemek istediği farklı bir konu olup olmadığını sormanız gerekmektedir. Bu sayede hasta ile işbirliği yapmaya başlayabilirsiniz.

Ruhsal durumun kontrol edilmesi: Seanstan hemen önce verilen semptom listesi ile testlerin sonucu gözlemlenir. Seans içerisinde genel bir özetle üzerinde durulur.

Problemlerin belirlenip hedef oluşturulması: Geliş nedeninin kısaca üzerinden geçilmesi gereklidir. Ardından seansta önceliğe sahip olan fakat henüz bahsedilmemiş önemli problemlerin olup olmadığı hakkında bilgi alınmalı ve güncellenme yapılmalı. Hastalığın bu problemleri tedavi üzerinde çalışılabilecek hedeflere dönüştürülmeli.

Danışanın Bilişsel Davranışçı Model hakkında bilgilendirilmesi: İlk seansın en önemli noktasıdır. Modeli anlatırken tercihen danışanın kendi örnekleri kullanılarak düşünce, duygu ve davranışların birbirini etkileyebilmekte olduğunu ve bdt’nin düşünce ve davranışlara odaklanarak duyguları değiştirmeyi amaçlayan bir terapi modeli sunduğu aktarılır.

Hastalığı konusunda bilgilendirilmesi: Danışanın sunduğu sorunlu duygu ve davranışlar genel olarak incelenmelidir. Patolojik geçmişi olan çoğu hasta tanısı hakkında bilgi almak ister ve sizlerinde bu konu hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir. Ancak kişiler sizden acayip ve anormal olduklarını düşünmediğinizin ortaya konulmasını istemektedir. Durumları ile ilgili karakteristik belirtiler ve başlangıç bilgileri verilebilir.

Ev ödevlerinin belirlenmesi ve Özetleme:

Özetleme seansın önemli, ana hatlarını birbirine bağlar ve pekiştirir. Ayrıca hastanın ödev olarak yapacağı şeylerin gözden geçirilmesini de içermektedir.

Ev ödevleri bilişsel davranışçı terapinin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi bir ödev için veriler toplanır, onların düşünce ve inançları test edilir ardından düşünceleri değiştirilir, bilişsel ve davranışsal araçlar sınanır ve yeni davranışlar deneyimlenir.

Geribildirim: Seans içerisinde danışan için rahatsız edici herhangi bir şey olup olmadığını sormanız onlara “Sende varsın ben senin düşüncelerini önemsiyorum“ hissiyatı vermek ve danışan terapist işbirliği için gereklidir. Hastaya herhangi bir yanlış anlaşılmayı ifade etme şansı sağlarken seansta ne gibi eksiklikler olduğu hakkında terapiste bilgi ve ardından çözme şansı verir.