Anksiyete

anksiyete

Anksiyeteyi aslında biyolojik bir uyarıcı olarak düşünürsek, bireye yönelik herhangi bir tehlike tehdidi karşısında onu harekete geçirmesini hazırlayan bir sinyaldir. Yani strese karşı oluşan yanıtın önemli bir parçası olmakla birlikte kişiyi bir tehlike durumunda eyleme geçmeye hazırlamaktadır. Bu sebepten dolayı anksiyete, bizler için gerekli hatta faydalı görülmüştür. Ancak okulda, iste veya sosyal hayatınızda ısrarcı ve belirgin kaygı işlevselliğinizi bozabiliyorsa rahatsızlık haline gelmiş demektirÖrneğin yaygın kaygı bozukluğunda ciddi bir tehlike hali olmamasına rağmen kişi kronik olarak bir  endişe ve gerginlik hissi yaşamaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, anksiyete bozukluğu olması için; 

 • Korku ve kaygıların yaşanılan  durum/olay ile oransız ve aşırı olması 
 • Korku ve kaygı duyulan olay/durumlara karşı kaçma kaçınma davranışı sergilenmesi 
 • İs, aile ve sosyal hayatta işlevselliğin bozulması 
 • Süreklilik göstermesi gerekmektedir.

Anksiyete Bozukluğunun Belirtileri

Anksiyete içinde birden fazla emosyon barındırır ve en baskın olarak korku bulunur. Bu korkuya üzüntü, öfke, utanma, gibi öğeler eşlik eder. Bunların dışında ise anksiyete belirtileri 3 genel başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

Bedensel Belirtiler 

 • Kalp çarpıntısı 
 • Terleme 
 • Nefes alamama 
 • Titreme 
 • Uysuzuluk 
 • Hiperventilasyon 
 • Baş dönmesi 
 • Ellerde ayaklarda kasılmalar 
 • Uyuşma karıncalanmalar 
 • Göğüste sıkışma

Bilişsel Belirtiler; tehlike odaklı olan, anksiyete ortaya çıkartan, var olan anksiyeteyi arttıcı ve sürdürücü düşüncelerle doludur. 

 • Endişeler 
 • Obsesyonlar 
 • Flashbackler 
 • Intrusif düşünceler* imgeler 
 • Katastrofik düşünceler

Davranışsal Belirtiler; Geçici olarak yatıştırmakla birlikte, hastalığı sürdürücü işlev görmekte ve  hatta bu davranışların kendisi yeni belirtiler üretmektedir. 

 • Motor huzursuzluk 
 • Kaçınma 
 • Güvenlik davranışları 
 • Kompulsiyonlar 
 • Yardım arama

Anksiyete bozuklukları, yaşam boyu prevelansları %25 olmakla birlikte her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Sosyal anksiyete hariç kadınlarda görülme olasılığı erkeklerden daha sıktır. Tedavi edilmediklerinde tüm anksiyete bozukluklarının belirgin işlevsel bozulmalara yol açmakta olduğu araştırmalarla gösterilmiştir.